top of page
אודות OWNURSH!T

מכון המרחב הפוטנציאלי שמח להציג בפניכם סדנאות חדשניות שמעשירות, מעצימות ומעמיקות את מערכות יחסים בין בעלי התפקידים בארגון. הסדנאות משלבות אלמנטים  מעולמות הטיפול, האמנות והחינוך, במטרה למקסם את תחושת האחריות האישית כבסיס לתנועה חיובית קדימה.

 וידאו OWNURSH!T 
איך מטפלים זוגיים משתפים...
רגרסיה בשירות האגו
תלמדו לשהות ליד הכאב של בן/בת זוגך
הטרמה רגשית
Videos
OWNURSH!T סדנאות